Realizowane projekty

//Realizowane projekty
Realizowane projekty2017-04-07T14:01:21+00:00

Każdy z nas może być artystą

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację [...]

Kowalstwo to nasz zawód i pasja

Stowarzyszenie Kowali Polskich, mające swoją siedzibę w Wieży Ariańskiej, otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubelskiego [...]

Festyn Kowalski w Wojciechowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Okres realizacji [...]