XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Nabór chętnych do uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich – Wojciechów 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXVII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich do składania ankiet kwalifikacyjnych.

XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,
Termin: 29 czerwca – 11 lipca 2021 r.
Miejsce – Wojciechów k. Nałęczowa

Warsztaty organizowane są od 1995 roku. Jest to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas której adepci sztuki kowalskiej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu jak również podstawowe umiejętności z zakresu kowalstwa użytkowego.

Szkolenie kierowane jest zarówno do ludzi młodych, pragnących związać swoją przyszłość z tym zawodem jak również do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie lub warsztaty ślusarskie, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kucia „na gorąco”.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona będzie przez wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa, którzy od lat zajmują się tym zawodem i doskonale znają techniki kowalskie oraz potrzeby współczesnego rynku.

Zajęcia będą trwały po 8 – 9 godzin dziennie. Podczas Warsztatów uczniowie opanują techniki kucia: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, zdobienie metalu oraz wykonywanie narzędzi kowalskich. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami BHP pracy
w kuźni, historią kowalstwa, cechami regionalnymi kowalstwa polskiego, podstawowymi zasadami projektowania wyrobów oraz z właściwościami metali.

W ramach nauki organizowane będą pokazy wykonywania i regeneracji narzędzi kowalskich i rolniczych oraz zabezpieczania wyrobów przed korozją. W programie nauczania przewidziano również przekazanie wiedzy koniecznej do organizowania i wypromowania własnej kuźni.

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 1.600 zł (w tym: noclegi, wyżywienie, materiały, koszty kształcenia) Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.

Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA (.doc), wypełniona i odesłana w terminie do 7 maja 2021 r. na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (81) 517 72 10; 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl

Uwaga!!!

W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń spowodowanych przebiegiem pandemii Covid – 19, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i przebiegu Warsztatów, a nawet do odwołania imprezy tuż przed nią lub w jej trakcje. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.

W czasie trwania imprez, jeżeli sytuacja epidemiczma na to pozwoli w  Wojciechowie zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy w zawodzie kowala.  Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi zdawania egzaminu prosimy o kontakt telefoniczny lub e- mailowy  kowale@kowale.com.pl