Ogólnopolskie Imprezy Kowalskie

//Ogólnopolskie Imprezy Kowalskie
Ogólnopolskie Imprezy Kowalskie2020-05-21T12:10:45+00:00

W Wojciechowie od 1984 r. odbywają się Ogólnopolskie Spotkania, Targi i Warsztaty Kowalskie.  Od blisko 30 lat wydarzenia te organizuje tutejszy Gminny Ośrodek Kultury, nieustannie wzbogacając ich formułę o nowe przedsięwzięcia mające na celu ratowanie i ochronę kowalstwa. Wydarzenia te przyczyniają się do podtrzymywania tradycyjnych wzorów i technik kowalskich, a także do zwiększenia ilości wykwalifikowanych kowali i funkcjonujących kuźni w Polsce.

W Imprezach każdego roku bierze udział kilkudziesięciu mistrzów kowalstwa z Polski i z zagranicy oraz kilka tysięcy widzów.  Towarzyszy im wystawa wyrobów kowalskich, kiermasz sztuki ludowej oraz występy zespołów folklorystycznych i gwiazd estrady.  Imprezy są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogólnopolskie Spotkania Kowali

Ogólnopolskie Spotkania Kowali odbywają się w Wojciechowie od 1984 roku. Początkowo ich organizacją zajmowała się Scena Ludowa, natomiast od 1992 r. wydarzenia te organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, nieustannie wzbogacając ich formułę o nowe przedsięwzięcia mające na celu ratowanie i ochronę kowalstwa polskiego. […]

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od 1995 r.

Jest to nowoczesna forma kształcenia kowali, mającą na celu zainteresowanie ludzi tym ginącym zawodem oraz nauczenie ich podstawowych technik kucia, zdobienia i obróbki metalu jak również umiejętności z dziedziny kowalstwa użytkowego. […]

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

W 2001 r. w związku z narastającą potrzebą promocji kowalstwa i tworzenia rynku zbytu na kowalskie wyroby artystyczne i użytkowe po raz pierwszy zorganizowane zostały Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie […]