Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

logo dofinansowania na realizację projektu pt. Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla 12 początkujących kowali z całej Polski, w zakresie zaawansowanych technik kowalskich oraz aspektów prazy z dziećmi i młodzieżą w zakresie prowadzenia lekcji edukacyjnych z tego ginącego zawodu. Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany Piknik Kowalski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wojciechów, podczas którego uczestnicy kursu przy wsparciu członków Stowarzyszenia Kowali Polskich oraz mistrzów – nauczycieli będą prowadzić pokazy kucia z zastosowaniem różnorodnych technik kowalskich, a także gry i zabawy animacyjne przy użyciu elementów związanych z kowalstwem. Wykształcenie podczas kursu kowale, zorganizują w swoich miejscowościach pokazy kucia dla grup dziecięcych z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń.

Okres realizacji zadania: od 01.02.2017 do 30.11.2017