Konkurs kowalstwa artystycznego rozstrzygnięty

//Konkurs kowalstwa artystycznego rozstrzygnięty

Konkurs kowalstwa artystycznego rozstrzygnięty

W niedzielę 6 września podczas Uroczystego Podsumowania Projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, odbyło się oczekiwane przez wszystkich kowali i miłośników kowalstwa wydarzenie.
W tym wyjątkowym roku, kiedy z powodu pandemii Covid – 19 zamarło życie społeczne i kulturalne, Ośrodek Kultury musiał się zmierzyć z nową rzeczywistością. Zakaz robienia imprez masowych i konieczność dochowania wszelkich środków ostrożności spowodowała, że z wielkim żalem musieliśmy podąć decyzję o zaniechaniu organizacji Ogólnopolskich Spotkań Kowali w dotychczasowej konwencji.
Historia konkursów w Wojciechowie sięga 1984 roku i bardzo nam zależało nam, aby rok 2020 nie był białą plamą w kalendarzu organizowanych tu Imprez Kowalskich. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić konkurs kowalstwa artystycznego w formule wirtualno – korespondencyjnej. Było to przedsięwzięcie nowatorskie, ryzykowne i wymagające od Dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie wiele kreatywności i wyobraźni.

Wiedzieliśmy, że jego powodzenie zależy w głównej mierze od kowali i ich woli wzięcia udziału w konkursie.
Idea konkursu polegała na wykonaniu i przysłaniu do nas wykutych LAMPEK NOCNYCH. Lampki miały być wykonane tradycyjnymi technikami kowalskimi z zachowaniem zasad funkcjonalności i estetyki,
a także zdobić wnętrze zarówno w dzień jak i w nocy.
Na naszą propozycję odpowiedzieli kowale z całej Polski i z zagranicy nadsyłając na konkurs 20 lampek.
W niedzielę 6 września 2020 jury w składzie:
Wojciech Kowalczuk – etnograf Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku
Małgorzata Michalska – Nakonieczna – historyk sztuki, Prodziekan kierunku Projektowanie Wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Roman Czerniec – kowal, Prezes Stowarzyszenia Kowali Polskich

Dokonało szczegółowych oględzin nadesłanych prac. Oglądali je zarówno pod kątem zastosowania tradycyjnych technik kowalskich i zdobniczych, cech regionu z jakiego pochodzą ale zwracali również uwagę na funkcje użytkową przy oświetleniu pomieszczeń, wkład pracy w wykonanie, a także poziom techniczny i artystyczny lampek. Należy zaznaczyć że na etapie oceny Komisja nie znała nazwisk wykonawców.

Po długich dyskusjach komisja w postanowiła przyznać:

Trzy równorzędne I nagrody dla:
Piotra Stefaniaka z Sochaczewa woj. mazowieckie
Laszlo Vajdy z miejscowości Fokos na Węgrzech
Tomasza Peplińskiego z Jędrzejewa woj. kujawsko – pomorskie z pomocnikiem Katarzyną Peplińską

Trzy równorzędne II nagrody dla
Jerzego Kwarcianego z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie
Damiana Lassaka z Zakopanego woj. małopolskie
Michała Mendyka ze Skórki woj. wielkopolskie

Cztery równorzędne III nagrody otrzymali:
Kazimierz Burno z Podkowy Leśnej woj. mazowieckie z pomocnikiem Małgorzatą Burno
Kazimierz Kudła z Zawady woj. podkarpackie
Andrzej Dzwonkowski z Wałycza woj. kujawsko – pomorskie z pomocnikiem Szymonem Słupskim
Roman Parat z Gorzejowej woj. podkarpackie z pomocnikami Łukaszem Paratem i Mateuszem Paratem

Cztery wyróżnienia pierwszego stopnia dla
Marcina Szczepańskiego z Prądówki woj. wielkopolskie
Adama Adamka z Lachowic woj. małopolskie z pomocnikiem Natalią Adamek
Adama Stolarczyka z Sandomierza woj. świętokrzyskie z pomocnikiem Kaliną Karolak
Marka Sztuka ze Żmigrodu woj. dolnośląskie

Sześć wyróżnień drugiego stopnia otrzymali
Kalina Karolak z Sandomierza woj. świętokrzyskie z pomocnikiem Adamem Stolarczykiem
Ryszard Skuza z Kielc woj. świętokrzyskie
Grzegorz Krasiński z Ustki woj. pomorskie z pomocnikiem Magdaleną Krasińską
Zbigniew Szostak z Płońska woj. mazowieckie
Bartłomiej Gazda z Tuszymy woj. podkarpackie z pomocnikiem Kacprem Gazdą
Zdzisław Mejsak z Kościana woj. wielkopolskie

Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy Rada Gminy Wojciechów postanowiła ufundować nagrodę w tym konkursie. Komisja na czele z Przewodniczącym Michałem Sumińskim uważnie obejrzała wszystkie nadesłane lampki i postanowiła przyznać nagrodę pieniężną lampce wykonanej przez Tomasza Peplińskiego z Jędrzejowa woj. kujawsko – pomorskie.
Odczytanie werdyktu odbyło się przy wystawie lampek urządzonej na placu przy Wieży Ariańskiej przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP w Wojciechowie. wydarzenie to transmitowane było na żywo na facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie Wszyscy uczestnicy otrzymają pocztą dyplomy pamiątkowe natomiast nagrody pieniężne, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wysłane do laureatów na podane w zgłoszeniu konto.

 

Ale to nie koniec wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach XVII Ogólnopolskich Spotkań Kowali Wojciechów 2020. Już niebawem prace konkursowe będą przedstawione w formie wystawy wirtualnej, zostanie przeprowadzony internetowy konkurs publiczności a także Konkurs o Nagrodę Kowali Polskich, którą tradycyjnie jak każdego roku ufunduje Stowarzyszenie Kowali Polskich. Zostanie również wydany katalog prac konkursowych, który mamy nadzieję będzie doskonałą promocją dla wykonawców, jak również pamiątką z tego wydarzenia. Lampki jeszcze w tym tygodniu zostaną wyeksponowane w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kowalom za udział w konkursie! I choć niezwykle brakowało nam wspólnych rozmów, dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się spotkać w Wojciechowie.

2020-09-08T16:03:21+00:008 Wrzesień, 2020|Categories: Aktualności|