konferencja potencjał kulinarny gminy wojciechów zdjęcie główne

Konferencja nt. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów –  budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”.

Ostatnim etapem projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie było zorganizowanie Konferencji nt. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów – budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”.

Wydarzenie odbyło się 26 października 2023 r. w Domu Biesiadnym Czerniecówka. Wzięli w nim udział członkowie Kół Gospodyń Wiejskich ze Sporniaka, Stasina i Wojciechowa Kolonii Pierwszej oraz Klubu Seniora. W konferencji uczestniczyli również zaproszeni goście – Anna Rynkowska Radna Powiatu Lubelskiego i sympatyk Klubu Seniora, Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Radni: Anna Zabiegła, Grzegorz Piróg, Jarosław Zubrzycki, Dariusz Kołodziejczyk i Zbigniew Pacholik Prezes LGD Zielony Pierścień, przedsiębiorcy z terenu gminy Wojciechów oraz osoby które w ramach projektu udzieliły wywiadów na temat tradycji regionalnych Ziemi Wojciechowskiej.

Wykłady

Podczas konferencji zebrani wysłuchali wykładu na temat „Produkt Tradycyjny – jego specyfika i rola współcześnie” przeprowadzonego przez prof. Mariolę Tymochowicz, podczas którego dowiedzieli się o roli jakie odgrywa dziedzictwo kulinarne, w życiu społecznym wsi i dlaczego warto je chronić i kultywować.

Następnie Pani Marzena Badach, przedstawiła „Podsumowanie badań nad tradycjami kulinarnymi Ziemi Wojciechowskiej”. Podczas wystąpienia podzieliła się wynikami badań prowadzonych metodą wywiadu z 20 mieszkańcami Gminy Wojciechów. Prelegentka zaprezentowała relacje z najciekawszych spotkań oraz wskazała potrawy Ziemi Wojciechowskiej spełniające wymogi wpisania na listę produktów tradycyjnych.

W przewie swoje części artystyczne prezentowały Członkinie KGW „Jedyneczki” z Wojciechowa Pierwszej Kolonii oraz „Sporniaczanki” z towarzyszeniem Romana Mirosława i Jana Mirosława.
Na przygotowanej wystawie można było podziwiać prace artystyczne wszystkich uczestników projektu.

Kolejnym punktem programu był wykład nt. „Warunki i korzyści z wpisu produktów kulinarnych na Listę Produktów Tradycyjnych” wygłoszony przez Annę Jankowską, inspektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prelegentka przedstawiła warunki wpisywania potraw na Listę Produktów Tradycyjnych, procedurę rejestracji oraz korzyści z tego wpisu. Uczestnicy konferencji poznali również przykłady potraw z terenu Województwa Lubelskiego, które po wpisaniu na LPT stały się produktem markowym swojego regionu promującym tradycję i dziedzictwo kulturowe wsi.

Po smacznym obiedzie koncert zagrała Kapela Wojciechowska, a na koniec wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty. Osobom które udzielały wywiadu na temat tradycji kulinarnych Gminy Wojciechów wręczone zostały podziękowania.