Kolejny remont przy Wieży Ariańskiej

/, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Kolejny remont przy Wieży Ariańskiej

Kolejny remont przy Wieży Ariańskiej

Przystąpiliśmy do kolejnych działań budowlano-modernizacyjnych. Kolejny etap realizacji projektu to remont elewacji wschodniej i zachodniej klatki schodowej wieży oraz remont przypór wysokich. Przypory od strony północnej zostaną oczyszczone poprzez piaskowanie mączka kwarcową. Wszystkie ubytki kamienne zostaną uzupełnione z zachowaniem układu warstwowego w otoczeniu prowadzonych prac. Uszkodzone gzymsy naprawione zostaną za pomocą zapraw sztukatorskich. W późniejszym etapie wykonane zostaną nowe tynki na elewacji wschodniej i zachodniej klatki schodowej (części mniejszej budynku). Będą to tynki beretowe, nawiązujące do istniejących już na elewacji południowej. Efekty wymienionych prac będziemy mogli podziwiać już wkrótce.

Trwające prace budowlane realizowane są w ramach projektu: „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 a także ze środków Programu Rządowego Promesa dla Kultury.

 

2023-10-19T10:35:16+00:0017 marzec, 2023|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|