Każdy z nas może być artystą

logo dofinansowania na realizację projektu pt. Każdy z nas może być artystą

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Każdy z nas może być artystą” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja kulturalna”.

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów na terenie gminy Wojciechów:

  • warsztaty rozwojowe dyscypliny cyrkowe
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty fotograficzne
  • warsztaty interaktywne z kreacji gier planszowych
  • warsztaty tradycyjny wymiar nowoczesności

Na podsumowanie projektu zostanie zorganizowana gala finałowa, podczas której zostaną zaprezentowane efekty i rezultaty z realizacji projektu oraz zostanie wydrukowany folder.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży a także do dorosłych mieszkańców gminy Wojciechów.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji artystycznych i twórczych uczestników poszczególnych warsztatów. Przygotowana oferta kulturalna jest zróżnicowana tematycznie i w pełni uwzględnia potrzeby docelowych odbiorców zadania. Realizacja projektu pozwoli na organizację warsztatów w pięciu miejscowościach na terenie gminy Wojciechów, co pozwoli zwiększyć dostęp dzieci do oferty edukacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Wojciechów.