Jubileusz 20 – lecie Klubu Seniora

//Jubileusz 20 – lecie Klubu Seniora

Jubileusz 20 – lecie Klubu Seniora

W dniu 18 maja 2023 r. w Remizie OSP w Wojciechowie Wojciechowski Klub Seniora obchodził 20 – lecie swojego istnienia. Na tę uroczystość przybyli Członkowie Klubu, którzy od wielu lat działają na rzecz utrwalania folkloru i historii Ziemi Wojciechowskiej oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością spotkanie zaszczyciła Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Ks. Jan Hałasa, Proboszcz Parafii Wojciechów, Anna Rynkowska Radna Powiatu Lubelskiego, Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Jarosław Zubrzycki Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Kowalska Ternes – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie wraz z pracownikami oraz członkowie Kapeli Wojciechowskiej.

Stroną organizacyjną uroczystości zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie,
z dużym zaangażowaniem Seniorów. Obchody rozpoczęła Marszem Albińskim Kapela Wojciechowska. Następnie Agnieszka Gąska powitała wszystkich zebranych, po czym minutą ciszy uczczono wszystkich zmarłych członków Klubu. Dyrektor GOK, w swoim przemówieniu podkreśliła wiele płaszczyzn współpracy Seniorów z Ośrodkiem Kultury i wyraziła zadowolenie z możliwości podejmowania tak licznych wspólnych przedsięwzięć jak utworzenie Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego, reaktywacja Gazety Wojciechowskiej, wydanie sześciu publikacji, obchody świąt patriotycznych i okolicznościowych.

Szczegółową relację z 20 lat działalności Klubu Seniora przedstawiła Przewodnicząca Zofia Jośko, która przybliżyła zebranym najważniejsze wydarzenia oraz dokonania Organizacji
i poszczególnych Jego członków.

Po wystąpieniu Przewodniczącej przyszedł czas na składanie życzeń i gratulacji. Wszyscy zebrani wyrazili głęboką wdzięczność za tak owocną pracę Klubu na rzecz zachowania historii i  folkloru Ziemi Wojciechowskiej. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Pani Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego wręczyła Klubowi Seniora Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Szczególne podziękowania nie tylko od zebranych gości ale również od członków Klubu otrzymały Przewodnicząca Zofia Jośko, oraz Pani Janina Zięba, która przez wiele lat przygotowywała Klub do wystąpień muzycznych.

Następnie przyszedł czas na koncert Kapeli Wojciechowskiej, która zagrała ulubione przez Seniorów polki, marsze i oberki. Pomimo, że już tak często Klub Seniora się nie spotyka, na tę okoliczność przygotował pod kierunkiem Janiny Zięby piękną część artystyczną, wypełniając mury Remizy radosnym śpiewem przy akompaniamencie muzycznym Jana Mirosława.

Jak przystało na 20 urodziny nie mogło zabraknąć tortu. Ufundowała go pani Zofia Jośko w podziękowaniu za długoletnią, owocną współpracę. Po części oficjalnej Gminny Ośrodek Kultury zaprosił wszystkich na poczęstunek. Spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew i muzyka Kapeli Wojciechowskiej. Wszyscy zebrani mogli powspominać historię Klubu oglądając pięknie prowadzone przez Panią Zofię Jośko kroniki oraz dokonać pamiątkowego wpisu.

Mamy nadzieję, że ten wspaniały dzień, na długo zapadnie w pamięci Klubu Seniora. Obecność tak znamienitych gości na Jubileuszu jest wyrazem wielkiego uznania dla ich działalności.  Życzymy Jubilatom dalszych sukcesów, realizacji kolejnych zamierzeń, które pozostawią trwałe ślady w naszym lokalnym środowisku.

 

 

 

 

 

 

2023-05-19T16:17:34+00:0019 maj, 2023|Categories: Aktualności|