Informacja z sesji otwarcia ofert

/, Modernizacja i roboty budowlane/Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

2019-04-02T14:23:49+00:002 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|