Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

/, Modernizacja i roboty budowlane/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

2019-04-12T15:50:36+00:0012 kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|