Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

/, Modernizacja i roboty budowlane/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019

Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej.

Zapytanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem tereny wokół obiektu”

Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16

2019-04-01T16:04:29+00:001 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|