Informacja dotycząca wyboru oferty 19.04.2019 r.

/, Modernizacja i roboty budowlane/Informacja dotycząca wyboru oferty 19.04.2019 r.

Informacja dotycząca wyboru oferty 19.04.2019 r.

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

2019-04-18T12:09:07+00:0018 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|