Identyfikacja dziedzictwa kulinarnego Ziemi Wojciechowskiej

wywiady etnograficzne nt tradycje kulinarne ziemi wojciechowskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie realizuje projekt pn. „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji” . W ramach operacji prowadzone są wywiady na temat tradycji kulinarnych Ziemi Wojciechowskiej. Rozmowy prowadzi dr Marzena Badach z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UMCS.

Do wywiadów wytypowano 20 osób, z terenu Gminy, które pamiętają kuchnię przedwojenną, lub były świadkami przemian w sposobach żywienia na Ziemi Wojciechowskiej.

nagrywanie wywiadu z mieszkanką gminy

Materiał pozyskany z wywiadów pomoże w wyszukaniu potraw charakterystycznych dla Ziemi Wojciechowskiej, które mają szansę trafić na Listę Produktów Tradycyjnych. Będą też okazją do zebrania tradycyjnych receptur, a także zwyczajów i obrzędów związanych z przyrządzaniem i spożywaniem posiłków.

Z niecierpliwością czekamy na efekty tych działań

projekt potencjał kulinarny gminy wojciechów baner