Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

//Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą Ochotniczej Straży Pożarnej
w Palikijach podczas realizacji projektu „Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W ramach zrealizowanej operacji zostały podjęte następujące działania:
1. Przeprowadzone zostały roboty remontowo – modernizacyjne oraz zakupione zostało wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Palikijach Pierwszych.
W ramach tego zadania wykonano zmianę pokrycia dachowego nad częścią budynku OSP, bezpośrednio nad świetlicą. W pomieszczeniu świetlicy zamontowany został aparat grzewczo – wentylacyjny, który zgodnie ze swoim przeznaczeniem pełni funkcję ogrzewania na czas organizowanych spotkań i przedsięwzięć. W celu zmniejszenia ubytków cieplnych w pomieszczeniu a także utrzymania odpowiedniej temperatury została wymieniona stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne (1 szt.) oraz drzwi wewnętrzne (2 szt.).
Do świetlicy zakupione zostało następujące wyposażenie:
Stoły – 15 szt.
Krzesła – 105 szt.
Wieszaki – 2 szt.
Serwis obiadowy – 2 komplety
2. Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku świetlicy wiejskiej w Palikijach Pierwszych
W ramach tego działania zostało wykonane bezpieczne zejście do źródełka, zadaszenie źródełka – altanka. Został również zamontowany stojak na rowery (na 12 miejsc). Wykonano ławki parkowe (2 sztuki) i stolik (1 sztuka), które są ustawione na terenie przy świetlicy.
Świetlica pełni funkcję miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej oraz jest miejscem kreowania lokalnych inicjatyw.
2017-05-05T12:04:32+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|