baner Gazeta Wojciechowska

Gazeta Wojciechowska

Gazeta Wojciechowska wydawana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od roku 1990. Każdego roku ukazuje się 4 numery Gazety w nakładzie 200 szt. Od 2010 r. ten lokalny kwartalnik ukazuje się zmienionej, kolorowej szacie graficznej. Stałe rubryki w czasopiśmie to: Informacje o pracy Rady Gminy, Wieści ze szkoły, Wydarzenia Kulturalne.

Bogactwo materiałów pozyskuje się dzięki stałej współpracy z Klubem Seniora , Urzędem Gminy w Wojciechowie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami z całej gminy.

Poprzez wydawanie lokalnej gazety możemy informować o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie, o życiu kulturalnym i społecznym. Zamieszczaliśmy również ogłoszenia i apele skierowane do mieszkańców.

gazeta wojciechowska marzec 2024 - strona pierwsza

gazeta warszawska - okładka

Gazeta Warszawska - grudzień 2021

Gazeta Warszawska - październik 2021

Gazeta Warszawska - lipiec 2021

Gazeta Warszawska - marzec 2021

Gazeta Warszawska - grudzień 2020

Gazeta Warszawska - październik 2020

Gazeta Warszawska - lipiec 2020

Gazeta Warszawska - kwiecień 2020

Gazeta Warszawska - grudzień 2019

Gazeta Warszawska - październik 2019

Gazeta Warszawska -czerwiec 2019

Gazeta Warszawska - kwiecień 2019

Gazeta Warszawska - grudzień 2018