Gazeta Wojciechowska

//Gazeta Wojciechowska

Gazeta Wojciechowska

Gazeta Wojciechowska wydawana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od roku 1990. Każdego roku ukazuje się 4 numery Gazety w nakładzie 200 szt. Od 2010 r. ten lokalny kwartalnik ukazuje się zmienionej, kolorowej szacie graficznej. Stałe rubryki w czasopiśmie to: Informacje o pracy Rady Gminy, Wieści ze szkoły, Wydarzenia Kulturalne.

Bogactwo materiałów pozyskuje się dzięki stałej współpracy z Klubem Seniora , Urzędem Gminy w Wojciechowie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami z całej gminy.

Poprzez wydawanie lokalnej gazety możemy informować o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie, o życiu kulturalnym i społecznym. Zamieszczaliśmy również ogłoszenia i apele skierowane do mieszkańców.

2022-04-12T14:52:20+00:007 kwiecień, 2019|Categories: Wydawnictwa|