Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala - baner

Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala

Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala - plakat

Informujemy, że podczas  Imprez Kowalskich w Wojciechowie  (lipiec 2023 r.)  zostanie przeprowadzony egzamin  czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala.

Egzamin organizowany jest we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Stowarzyszenia Kowali Polskich oraz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Procedura zdawania egzaminów:

  1. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, http://izba.lublin.pl/egzaminy  w sprawie ustalenia czy kandydat spełnia warunki przystąpienia do egzaminów.
  2. Po pozytywnej opinii Izby, kandydat składa wniosek i stosowne dokumenty potwierdzające naukę
    i praktykę w zawodzie kowala oraz dokonuje opłaty za egzamin na podane konto Izby.
  3. Kandydat kontaktuje się z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przydzielenia tematu pracy domowej. Kontakt dostępny w Biurze Stowarzyszenia Kowali Polskich 81 517 72 10.
  4. Kandydat we własnej kuźni wykuwa pracę domową i przedstawia ją komisji w dniu egzaminu
  5. Przebieg egzaminu:

egzamin praktyczny – wykonywanie pracy na zadany przez komisję temat

egzamin teoretyczny

Miejsce: Wieża Ariańska w Wojciechowie

Uwaga!

Organizator nie zapewnia zdającym noclegu ani wyżywienia, natomiast chętnie pomoże w ich organizacji.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie/Stowarzyszenia Kowali Polskich  81  517 72 10.