„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

/, Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów, Realizowane projekty/„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

 

Informacja na temat operacji: „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”. Operacja ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Głównym założeniem przedstawionej do realizacji operacji jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów
z  zakresu przygotowania, przetwarzania i sprzedaży produktów lokalnych oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie tworzenie nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich.

Działania w projekcie adresowane są do mieszkańców Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych, w szczególności trzech kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Wojciechów działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich.

W ramach operacji zostaną zorganizowane warsztaty nt. „Sposoby zdobienia i ekspozycji  produktów lokalnych”, warsztaty „Tradycyjne produkty żywnościowe jako ważny element oferty gospodarstw agroturystycznych” oraz wyjazd studyjny „Wyjazd studyjny  – dobre praktyki sprzedaży produktów lokalnych na Roztoczu”.

Realizacja operacji potrwa do 30.10.2021 r.

2022-07-18T15:46:46+00:0026 lipiec, 2021|Categories: Aktualności, Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów, Realizowane projekty|