Dożynki Parafialno – Gminne

Termin: 27 sierpnia 2023 r.

Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej

Rodzaj: festyn, wystawa, konkurs

Zasięg: lokalny, gminny

Opis: Święto plonów połączone z konkursem wieńców dożynkowych, konkursem kulinarnym oraz konkursem na nalewki.