Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

/, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Łącznie w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne” przeszło 41 wniosków, na łączną kwotę ponad 82 mln zł. W tym zacnym gronie Beneficjentów znalazł się również GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIECHOWIE, na piątym miejscu listy rankingowej, z oceną 96 punktów. Całkowita wartość projektu to 1 126 417,74 zł, kwota dofinansowania UE 772 569,57 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Realizowana inwestycja będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa, jakim jest niewątpliwie Wieża Ariańska. Przewidziane w projekcie działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności kulturowej gminy Wojciechów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę schodów wewnętrznych do piwnicy, gdzie znajdują się toalety a także pomieszczenia, które w przyszłości zaadoptujemy na sale warsztatowe. Kolejne działanie w ramach projektu to wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w obiekcie. Poprawią się znacząco warunki pracy oraz prowadzonych zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Remont elewacji wschodniej i zachodniej klatki schodowej wieży oraz remont przypór wysokich poprawi bezpieczeństwo uczestników organizowanych imprez kulturalnych, warsztatów czy realizowanych projektów. Odpadający tynk oraz kamienie zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających w otoczeniu obiektu. W ramach projektu wykonane zostanie oświetlenie otoczenia Wieży Ariańskiej z zastosowaniem lamp solarnych. Na drodze dojazdowej do ośrodka kultury, gdzie znajduje się Aleja Zasłużonych Kowali (tablice z brązu umieszczone w granitowej nawierzchni) oraz szpaler barierek kowalskich (prace konkursowe) zostaną zamontowane lampy solarne, które doświetlą efektowne otoczenie zabytku. Zakupiony sprzęt w ramach projektu podwyższy standard prowadzonej działalności kulturalnej  (kamera, aparat cyfrowy, laptop, projektor, ekran elektryczny, reflektor sceniczny) a także pozwoli podjąć nowe formy działalności. Zakupiony telebim w ramach projektu planujemy wykorzystać do organizacji kina w plenerze. Doposażenie iluminacji zewnętrznej
w projektor LED pozwoli na oświetlenie z wykorzystaniem motywów  ozdobnych południowej elewacji wieży podczas świąt, uroczystości państwowych, imprez gminnych.  W Muzeum Kowalstwa zamontowany zostanie system multimedialny – holograficzna projekcja video.
Ta realizacja będzie atrakcyjną formą zwiedzania szczególnie dla dzieci. W ramach projektu będzie prowadzona kampania promocyjna gdzie wydrukowany zostanie folder, wykonane zostaną tablice promocyjne. Zakupione zostaną krzesełka rozkładane oraz namiot. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas prowadzonej promocji projektu. Realizacja projektu przewidziana jest do 31.07.2023 roku.

Realizowany projekt jest jednym z wielu działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych,na rzecz prowadzonej działalności kulturalnej a także inwestycyjnej.

 

2021-10-29T14:22:44+00:0021 wrzesień, 2020|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|