Wieża Ariańska wraz z otoczeniem

/Wieża Ariańska wraz z otoczeniem

Spotkanie podsumowujące projekt

2023-12-06T16:31:16+00:006 grudzień, 2023|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

W dniu 5 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, “Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Projekt obejmował szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kulturowej i turystycznej  gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa [...]

Kolejny remont przy Wieży Ariańskiej

2023-10-19T10:35:16+00:0017 marzec, 2023|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

Przystąpiliśmy do kolejnych działań budowlano-modernizacyjnych. Kolejny etap realizacji projektu to remont elewacji wschodniej i zachodniej klatki schodowej wieży oraz remont przypór wysokich. Przypory od strony północnej zostaną oczyszczone poprzez piaskowanie mączka kwarcową. Wszystkie ubytki kamienne zostaną uzupełnione z zachowaniem układu warstwowego w otoczeniu prowadzonych prac. Uszkodzone gzymsy naprawione zostaną za [...]

Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

2023-01-04T15:25:26+00:0014 grudzień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

   Kolejne zadanie, tym razem  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – energooszczędnych rozwiązań technicznych zostało zrealizowane  w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

2023-01-04T15:24:31+00:0025 listopad, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. ,,Remont dużych przypór kamiennych, tynków na elewacji wschodniej, zachodniej wraz z podokiennikami i nadokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano [...]

Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

2023-01-04T15:23:47+00:0024 październik, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

  Dobiega końca remont schodów wewnętrznych do piwnic w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

2023-01-27T13:44:22+00:0029 wrzesień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.:,, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

2023-01-27T13:43:11+00:005 wrzesień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych - oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Zaproszenie do złożenia oferty [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru badacza architektury

2022-04-13T09:47:46+00:0013 kwiecień, 2022|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru badacza architektury dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.:,, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru badacza architektury

2022-03-31T13:38:40+00:0031 marzec, 2022|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru badacza architektury dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.:,, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik [...]