Realizowane projekty

/Realizowane projekty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-09T15:52:02+00:009 Kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane, Realizowane projekty|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie zrealizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z [...]

Każdy z nas może być artystą

2017-05-29T11:58:48+00:005 Maj, 2017|Categories: Aktualności, Każdy z nas może być artystą, Realizowane projekty|

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Każdy z nas może być artystą” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja kulturalna”. Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów na terenie gminy Wojciechów: warsztaty rozwojowe dyscypliny cyrkowe warsztaty plastyczne [...]

Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

2017-05-10T16:45:27+00:003 Maj, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla 12 początkujących kowali z całej Polski, w zakresie zaawansowanych technik kowalskich oraz aspektów prazy [...]

Kowalstwo to nasz zawód i pasja

2017-05-10T16:46:43+00:002 Maj, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Stowarzyszenie Kowali Polskich, mające swoją siedzibę w Wieży Ariańskiej, otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Kowalstwo to nasz zawód i pasja”. W ramach projektu Stowarzyszenie Kowali Polskich aktywnie włączy się w organizację Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie. Realizując cele wspierania unikalnego i zanikającego zawodu jakim [...]

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

2017-05-10T16:44:52+00:0030 Kwiecień, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury dofinansowanie na organizację "XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej" w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe", Priorytet: „Kultura Ludowa”. Projekt zakłada zorganizowanie w Wojciechowie XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w celu zachowania, dokumentowania i przekazania [...]

Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

2017-05-05T12:04:32+00:007 Kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach podczas realizacji projektu "Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach Programu [...]

Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów

2017-04-07T14:10:49+00:007 Kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą realizację wniosku Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Teodora pn. „Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów”. Wyżej wymieniony wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „EURoszansa” dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na [...]

Modernizacja XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej w celu wydłużenia sezonu kulturalnego i turystycznego

2017-04-07T14:09:59+00:007 Kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: 21.02.2006 – 25.09.2006 Cele: Zakup i montaż nowych okien zespolonych, drewnianych w XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej. Zakup i montaż nowych drzwi do Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskiego Muzeum, Gminnej Biblioteki Publicznej, drzwi wejściowych na klatkę schodową w obiekcie zabytkowej Wieży Ariańskiej. W ramach projektu została wymieniona stolarka okienna [...]

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej człowieka

2017-04-07T14:08:38+00:007 Kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: od 01.07.2008 do 30.06.2011 Cel ogólny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Cele szczegółowe projektu: - Wzmocnienie wielostronnego rozwoju dziecka w wieku 3-5 [...]