Realizowane projekty

/Realizowane projekty

Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie

2022-07-18T15:17:28+00:0018 lipiec, 2022|Categories: Realizowane projekty, Rozwój Gminy Wojciechów KSOW|

Informacja na temat operacji: „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie” Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”. Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu [...]

„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

2022-07-18T15:46:46+00:0026 lipiec, 2021|Categories: Aktualności, Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów, Realizowane projekty|

  Informacja na temat operacji: „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji” Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”. Operacja ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-09T15:52:02+00:009 kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane, Realizowane projekty|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie zrealizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z [...]

Każdy z nas może być artystą

2017-05-29T11:58:48+00:005 maj, 2017|Categories: Aktualności, Każdy z nas może być artystą, Realizowane projekty|

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Każdy z nas może być artystą” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja kulturalna”. Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów na terenie gminy Wojciechów: warsztaty rozwojowe dyscypliny cyrkowe warsztaty plastyczne [...]

Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

2017-05-10T16:45:27+00:003 maj, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla 12 początkujących kowali z całej Polski, w zakresie zaawansowanych technik kowalskich oraz aspektów prazy [...]

Kowalstwo to nasz zawód i pasja

2017-05-10T16:46:43+00:002 maj, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Stowarzyszenie Kowali Polskich, mające swoją siedzibę w Wieży Ariańskiej, otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Kowalstwo to nasz zawód i pasja”. W ramach projektu Stowarzyszenie Kowali Polskich aktywnie włączy się w organizację Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie. Realizując cele wspierania unikalnego i zanikającego zawodu jakim [...]

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

2017-05-10T16:44:52+00:0030 kwiecień, 2017|Categories: Aktualności, Realizowane projekty|

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury dofinansowanie na organizację "XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej" w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe", Priorytet: „Kultura Ludowa”. Projekt zakłada zorganizowanie w Wojciechowie XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w celu zachowania, dokumentowania i przekazania [...]

Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

2017-05-05T12:04:32+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach podczas realizacji projektu "Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach Programu [...]

Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów

2017-04-07T14:10:49+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą realizację wniosku Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Teodora pn. „Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów”. Wyżej wymieniony wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „EURoszansa” dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na [...]