Promesa dla Kultury 2022

/Promesa dla Kultury 2022

Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

2023-01-04T15:25:26+00:0014 grudzień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

   Kolejne zadanie, tym razem  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – energooszczędnych rozwiązań technicznych zostało zrealizowane  w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

2023-01-04T15:24:31+00:0025 listopad, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. ,,Remont dużych przypór kamiennych, tynków na elewacji wschodniej, zachodniej wraz z podokiennikami i nadokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano [...]

Remont schodów do piwnic w Wieży Ariańskiej

2023-01-04T15:23:47+00:0024 październik, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

  Dobiega końca remont schodów wewnętrznych do piwnic w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego

2023-01-27T13:44:22+00:0029 wrzesień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia ceny rynkowej usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.:,, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej”

2023-01-27T13:43:11+00:005 wrzesień, 2022|Categories: Aktualności, Promesa dla Kultury 2022, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych - oświetlenie dojazdu do Wieży Ariańskiej'' realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”. Zaproszenie do złożenia oferty [...]