Modernizacja i roboty budowlane

/Modernizacja i roboty budowlane

Dobiega końca realizacja projektu „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”

2021-10-29T13:47:10+00:0022 czerwiec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Projekt „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dobiega końca realizacja projektu, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Podejmowane przez nas [...]

„Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-05-02T15:31:04+00:002 maj, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie podpisał umowę z firmą LS Complex Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz [...]

Informacja dotycząca wyboru oferty 19.04.2019 r.

2019-04-18T12:09:07+00:0018 kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-12T15:50:36+00:0012 kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół [...]

Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-04-02T14:23:49+00:002 kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01T16:04:29+00:001 kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej. Zapytanie realizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-28T13:13:44+00:0028 marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na [...]

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

2019-03-20T11:05:57+00:0020 marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-19T14:23:03+00:0014 marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

  Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, [...]

Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-04-04T15:33:49+00:0013 marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. " Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. " Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu". [Znak sprawy: INR.271.01.2019]