Liczba punktów
0

Czas gry [sekundy]
0,0


Pytanie 1 / 10

W wojciechowskim Muzeum kowalstwa jest wiele eksponatów. Wśród nich NIE ma:

A

żyrandoli

B

konia naturalnych rozmiarów

C

ozdobnych bram

D

kutej żaby

Pytanie 2 / 10

Najbardziej znana technika kowalska to

A

stukanie

B

dźganie

C

kucie

D

wypalanie

Pytanie 3 / 10

Ile schodów trzeba pokonać, by dostać się do Muzeum Kowalstwa?

A

107

B

365

C

77

D

120

Pytanie 4 / 10

Dlaczego kuźnia znajdowała się najczęściej na końcu wsi?

A

żeby nie zakłócać ciszy mieszkańcom wioski

B

żeby uniknąć rozprzestrzenianie się pożarów

C

żeby nie straszyć zwierząt domowych

D

żeby łatwo było do niej trafić podróżnym

Pytanie 5 / 10

Współcześnie do rozniecania ognia stosuje się

A

trotyl

B

benzynę

C

miotacz ognia

D

dmuchawy elektryczne

Pytanie 6 / 10

Kucie stali odbywa się w temperaturze

A

pomiędzy 1400°C a 1500°C

B

pomiędzy 600°C a 800°C

C

pomiędzy 800°C a 1300°C

D

1350°C

Pytanie 7 / 10

W jaki sposób zostali uhonorowani w Wojciechowie kowale, którzy wnieśli zasługi dla ratowania polskiego kowalstwa ludowego i artystycznego?

A

na ich cześć odbywa się koncert podczas Warsztatów Kowalstwa

B

poświęcono im pamiątkową tablicę na Wieży Ariańskiej

C

mają swoje miejsce w Alei Zasłużonych Kowali

D

mają swój pomnik przed Muzeum Kowalstwa

Pytanie 8 / 10

Według mitologii greckiej bóg ognia, kowali i złotników to…

A

Hefajstos

B

Hades

C

Posejdon

D

Zeus

Pytanie 9 / 10

Historia kowalstwa sięga wieku:

A

IV p.n.e.

B

VII p.n.e.

C

V p.n.e.

D

VI p.n.e.

Pytanie 10 / 10

Co NIE znajduje się w kuźni?

A

palenisko

B

kleszcze

C

fartuch i rękawice

D

socha

Dziękujemy,
!

Super, udzieliłeś co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi i zdobyłeś imienny certyfikat! Możesz go pobrać w postaci pliku PDF. Gratulujemy 🙂

Pobierz certyfikat

Niestety, nie udało Ci się zdobyć certyfikatu. Aby to zrobić, musisz udzielić co najmniej 8 poprawnych odpowiedzi. Próbuj dalej 🙂

Certyfikat

ukończenia testu wiedzy o kowalstwie w ramach programu „Kultura w sieci”
Niniejszy certyfikat otrzymuje

za pomyślne ukończenie i osiągnięcie wyniku / 10 pkt. w czasie , s

Gratulacje składa Dyrekcja
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

Wojciechów, 15.04.2024 r.