baner okładki albumu - Wieża Ariańska

Album „Wieża Ariańska”

okładka albumu - Wieża Ariańska

Album wydany w ramach projektu „Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa” w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Album prezentuje zabytkową Wieżę Ariańską – największą atrakcję turystyczną Wojciechowa. Przygotowane w ramach projektu wydawnictwo zawiera profesjonalne zdjęcia ukazujące walory architektoniczne obiektu, wnętrza, zdjęcia nocne – efekt iluminacji, obecną ofertę turystyczną – Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskie Muzeum Regionalne a także historię.