Zapraszamy dzieci i młodzież na szkolenie

//Zapraszamy dzieci i młodzież na szkolenie

Zapraszamy dzieci i młodzież na szkolenie

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza na

SZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!!!

Bezpieczeństwo w sieci

Dziennikarstwo on – line

  • Jesteś w wieku 10 – 18 lat?
  • Marzysz o zawodzie dziennikarza?
  • Chcesz prowadzić własny kanał na YouTube, blog czy instagram?
  • Chcesz nauczyć się legalnego wykorzystywania banków zdjęć, muzyki, filmów, prowadzenia wideorozmów, tworzenia wizytówek, własnych stron internetowych, projektowania własnego loga w programie Photoshop i wielu innych ciekawych rzeczy?

Zapisz się na szkolenia w ramach projektu „Cyfrowe Gok – i w podregionie lubelskim” realizowanego przez Fundację VCC w Lublinie  w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie lub w formie on – line.

Warunkiem wzięcia udziału jest zapoznanie się z regulaminem oraz poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego  wraz z wymaganymi oświadczeniami. W przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach wymagany jest podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Zajęcia z zakresu dziennikarstwa i bezpieczeństwa w sieci w wymiarze 30 godzin lekcyjnych poprowadzi doświadczony trener – mentor z Fundacji VCC przy współudziale pracownika GOK w Wojciechowie.

Ilość miejsc jest ograniczona!

Zapisy na szkolenia przyjmujemy w godzinach pracy GOK do dnia 26 lutego 2021 r.

Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie,
e- mail: gok@agroturystyka.pl lub telefonicznie: 81 517 72 10

W załączeniu:

2021-03-15T09:57:04+00:0015 Luty, 2021|Categories: Aktualności|