Zaproszenie do złożenia oferty

/, Modernizacja i roboty budowlane/Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

Dokumenty do pobrania:

 

2018-03-16T13:18:05+00:009 Marzec, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|