Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

/, Modernizacja i roboty budowlane/Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty – nawierzchnia (1)

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – 04.02.2019

Zał. nr 3 – Wykaz usług – 04.02.2019

Zał. nr 4 – Wykaz osób – 04.02.2019

2019-02-04T13:33:22+00:004 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|