Unieważnienie postępowania

//Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ” Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. ” Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”. [Znak sprawy: INR.271.01.2019]

2019-03-13T14:51:47+00:0013 Marzec, 2019|Categories: Aktualności|