Uczestnicy Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2019 wybrani

/, Targi i Warsztaty 2019/Uczestnicy Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2019 wybrani

Uczestnicy Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2019 wybrani

W dniu 20 mają 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2019. Komisja złożona z mistrzów – nauczycieli, przedstawicieli organizatora imprezy – Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich dokonała szczegółowej analizy 25 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach. Mając na uwadze rolę warsztatów dla zachowania i przekazu tradycji ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w Warsztatach 16 osób. Będą to Panowie w wieku 18 – 50 lat z terenu całej Polski. Przy wyborze Komisja brała pod uwagę przede wszystkim szansę kandydatów na wykonywanie zawodu kowala i związanie z tym zawodem swojej przyszłości. Ze wzgledu na ochronę danych osobowych nie publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Decyzję wszyscy kandydaci otrzymają poczta elektroniczną. Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn

losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych.

2019-06-26T14:37:15+00:0020 Maj, 2019|Categories: Aktualności, Targi i Warsztaty 2019|