Stowarzyszenie „Zakręcone Kulturalnie” zaprasza na warsztaty

//Stowarzyszenie „Zakręcone Kulturalnie” zaprasza na warsztaty

Stowarzyszenie „Zakręcone Kulturalnie” zaprasza na warsztaty

Informujemy, że Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” przyjmuje zgłoszenia na nieodpłatne warsztaty w dwóch

obszarach tematycznych : kompozycje z suchych kwiatów i warsztaty rzeźbiarsko-malarskie.

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy gminy Wojciechów , w tym osoby z grup defowaryzowanych tj. seniorzy 60+ i osoby bezrobotne po 50 roku życia. Liczba uczestników jest ograniczona do 17 osób .

Ważne !!! Osoby deklarujące udział w warsztatach zobowiązane są do odbycia 2 warsztatów: stacjonarnych i wyjazdowych.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem na adres: zakręcone-kulturalnie@wp.pl do 12 marca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.zielonypierścień.eu w zakładce aktualności.

Termin zajęć warsztatowych:
warsztaty rzeźbiarsko-malarskie ( wyjazdowe) : 15 marzec 2019r. godz. 11.00,
wyjazd z PKS Wojciechów godz.9.30
miejsce: Agroturystyka „Koniczynka” – Chodel
Organizator zapewnia transport i wyżywienie.
warsztaty kompozycje z suchych kwiatów (stacjonarne ) : 26 marca 2019r. godz.16.00, miejsce: „Kulturalne Podwórko”- Romanówka

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej do pobrania. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy zakręcone-kulturalnie@wp.pl lub telefoniczny: 695 177 327

Informujemy, że w/w warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach inicjatywy LEADER.

Do pobrania:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie – defaworyzowani

 

2019-03-01T14:09:19+00:001 Marzec, 2019|Categories: Aktualności|