Remont Wieży Ariańskiej

Remont Wieży Ariańskiej

Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego,
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16

Remont Wieży Ariańskiej

Trwają prace remontowe przy zabytkowym obiekcie Wieży Ariańskiej. Wykonane zostały izolacje poziome i pionowe ścian przyziemia przy budynku. Obecnie trwa remont przypór kamiennych oraz remont elewacji południowej wieży wraz z podokiennikami.

Zabytkowa Wieża Ariańska jest największą atrakcją turystyczną Gminy Wojciechów.

Niewątpliwym walorem zabytkowej wieży jest jej architektoniczne oblicze. Stanowi imponującą budowlę w krajobrazie Ziemi Wojciechowskiej i jest jednocześnie jej rozpoznawalnym symbolem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również:

utworzenie Alei Zasłużonych Kowali (montaż pamiątkowych tablic w otoczeniu wieży –
16 sztuk, zaprojektowane tablice mają kształt koła o średnicy 40 cm, jako odlewy mosiężne), – wyremontowanie nawierzchni przy obiekcie wieży; zostanie wymieniona zniszczona, betonowa nawierzchnia na nową granitową aby zapewnić bezpieczny i wygodny dostęp do Muzeum Kowalstwa – atrakcji turystycznej na Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji. Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2019 roku.

W wyniku realizacji projektu Gmina Wojciechów zyska nową atrakcję turystyczną – Aleję Zasłużonych Kowali. Zachowane dziedzictwo historyczne i kulturowe czyni gminę Wojciechów perełką turystyczną Lubelskiej Wsi.

2018-10-09T14:06:22+00:008 Październik, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|