Strona główna 2018-06-29T15:31:33+00:00
Ładowanie...

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego  Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16   INR.271.02.2018 [...]

23 Maj, 2018|

Unieważnienie postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzialenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej"

22 Maj, 2018|

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej"

16 Maj, 2018|

Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

W dniu 8 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie odbyły się Eliminacje Gminne do 37 Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 33 recytatorów ze wszystkich szkół naszej Gminy. Jury w skład którego wchodziły [...]

8 Maj, 2018|

Projekty realizowane przez GOK     

Wirtualne wędrówki

Polecamy

Galeria

Sonda

Czy miał( a) Pan/Pani okazję zobaczyć oświetloną Wieżę Ariańską po zmroku?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Projekt realizowany przy współpracy…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013