Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

//Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od 1995 r.

Są nowoczesną formą kształcenia kowali, mającą na celu zainteresowanie młodych ludzi tym ginącym zawodem oraz nauczenie ich podstawowych umiejętności z zakresu zdobienia i obróbki metalu jak również podstawowych umiejętności z dziedziny kowalstwa użytkowego. Program przewiduje również poznanie historii i cech regionalnych kowalstwa w Polsce.

Warsztaty kierowane są zarówno do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie o charakterze tradycyjnym lub warsztaty ślusarskie, pracujących w zakładach, które w najbliższym czasie mogą ulec likwidacji jak i do młodych adeptów tego zawodu, pragnących związać swoją przyszłość z kowalstwem. Jest to duża szansa dla tych, których ojciec lub dziadek byli kowalami, lecz obecnie brak możliwości kształcenia w rzemiośle uniemożliwia kultywowanie rodzinnej tradycji. Krótki czas trwania nauki pozwala na uczestniczenie w nich uczniom szkół, a także osobom na co dzień zatrudnionym w zakładach pracy.

 

Corocznie bierze w nich udział 16 adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski.  Do dnia dzisiejszego dzięki uczestnictwu w Warsztatach, ponad 200 osób z terenu całej Polski nabyło umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu artysty kowala. Wielu z nich założyło własne kuźnie. Część teoretyczną Warsztatów stanowi szkolenie z zakresu BHP, regionalizmu, właściwości i obróbki metali oraz podstawowe zasady projektowania wyrobów. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. naukę podstawowych technik kowalskich takich jak: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, oraz naukę wykonywania narzędzi kowalskich.

Warsztaty dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone są przez najlepszych polskich mistrzów kowalstwa. Nabór uczestników rozpoczyna się każdego roku w marcu i trwa do końca kwietnia.

Szczegółowe informacje oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.kowale.com.pl

W 2001 r. w związku z narastającą potrzebą promocji kowalstwa i tworzenia rynku zbytu na kowalskie wyroby artystyczne i użytkowe po raz pierwszy zorganizowane zostały Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Wzięli w nich udział kowale z całej Polski, którzy na przygotowanych przez organizatora stoiskach prezentowali swoje wyroby. Impreza ta do dziś przyciąga rzesze klientów zainteresowanych kupnem kowalskich wyrobów artystycznych i użytkowych. Targom towarzyszy konkurs kucia artystycznego oraz konkurs o Nagrodę Kowali Polskich. Odbywa się również pokaz kucia koni.

Zarówno Ogólnopolskie Spotkania Kowali jak i Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie czy Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej wnoszą ogromny wkład w ratowanie ginącego zawodu jakim jest ludowe kowalstwo artystyczne. Przyczyniają się do podtrzymywania tradycyjnych wzorów i technik kowalskich, zapoznania młodych ludzi z kowalstwem, a tym samym do zwiększenia ilości wykwalifikowanych rzemieślników oraz funkcjonujących kuźni. Dzięki nim ludowe kowalstwo artystyczne w dużym stopniu zostało uratowane przez zaginięciem. Imprezom towarzyszy wystawa wyrobów kowalskich, kiermasz sztuki ludowej oraz występy  zespołów folklorystycznych i gwiazd estrady. Co roku bierze w nich udział ponad 15.000 widzów z całej Polski i z zagranicy. Prace konkursowe poszerzają zbiory Muzeum Kowalstwa znajdującego się na szczycie Wieży Ariańskiej.

2017-04-10T13:42:10+00:0010 Kwiecień, 2017|Categories: Ogólnopolskie Imprezy Kowalskie|