Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

//Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu2018-03-02T11:44:30+00:00
810, 2018

Remont Wieży Ariańskiej

8 Październik, 2018|

Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa [...]

2706, 2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.06.2018

27 Czerwiec, 2018|

Projekt: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

806, 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

8 Czerwiec, 2018|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowalnych pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu"

2305, 2018

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

23 Maj, 2018|

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego  Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16   INR.271.02.2018 [...]

2205, 2018

Unieważnienie postępowania

22 Maj, 2018|

Dotyczy: Postępowania o udzialenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej"

1605, 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

16 Maj, 2018|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej"

2504, 2018

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

25 Kwiecień, 2018|

  Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16 INR.271.01.2018 [...]

1104, 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 Kwiecień, 2018|

Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2018 Przedmiot zapytania: usługa nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie realizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane [...]

904, 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 Kwiecień, 2018|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie zrealizowane w [...]

1603, 2018

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

16 Marzec, 2018|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w [...]