Realizowane projekty

Strona główna/O nas/Realizowane projekty
Realizowane projekty 2017-04-07T14:01:21+00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru [...]

Każdy z nas może być artystą

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację [...]

Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację [...]

Kowalstwo to nasz zawód i pasja

Stowarzyszenie Kowali Polskich, mające swoją siedzibę w Wieży Ariańskiej, otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Lubelskiego [...]

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury dofinansowanie na organizację "XXIII Ogólnopolskich [...]

Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach podczas realizacji projektu [...]

Utworzenie tematycznego Szlaku Zabytkowych Kościołów na Obszarze Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Kurów – Markuszów

Gminny Ośrodek Kultury był Instytucją Wspierającą realizację wniosku Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Teodora [...]

Modernizacja XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej w celu wydłużenia sezonu kulturalnego i turystycznego

Okres realizacji projektu: 21.02.2006 – 25.09.2006 Cele: Zakup i montaż nowych okien zespolonych, drewnianych w [...]

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej człowieka

Okres realizacji projektu: od 01.07.2008 do 30.06.2011 Cel ogólny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w [...]

Promocja tradycji dożynkowych, jako staropolskiego dziedzictwa kulturowego Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień

Okres realizacji projektu: 08.03.2010 – 29.11.2010 Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb [...]

Renowacja XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Wojciechowskiej

Okres realizacji operacji: 2010 rok Przedmiotem zamówienia było wykonanie wymiany i uzupełnienia pokrycia dachowego na [...]

Prezentacja twórczości ludowej ginących zawodów Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali w Wojciechowie

Okres realizacji projektu: 09.02.2010 – 29.11.2010 Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego [...]

Promocja Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   Okres [...]

Festyn Kowalski w Wojciechowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Okres realizacji [...]

Doposażenie Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Okres realizacji [...]

Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 – czerwiec 2012 Cele ogólny: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar [...]

Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa

Okres realizacji projektu: maj 2013 – listopad 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie [...]

Doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa

Okres realizacji: 2014 rok Projekt realizowany w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu [...]

„Wyposażenie pomieszczenia sali warsztatowej, pełniącej funkcję świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie”

Okres realizacji projektu: 15.05.2014 – 31.07.2014 Projekt "Wyposażenie pomieszczenia sali warsztatowej, pełniącej funkcję świetlicy w [...]

Zakupienie wyposażenia dla Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 [...]