Modernizacja i roboty budowlane

/Modernizacja i roboty budowlane

Remont Wieży Ariańskiej

2018-10-09T14:06:22+00:008 Październik, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16 Remont Wieży Ariańskiej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

2018-05-23T12:56:42+00:0023 Maj, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego  Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16   INR.271.02.2018 Data ogłoszenia: 2018.05.23 Termin składania ofert:08.06.2018 do godz. 12.00 Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

2018-04-25T15:20:51+00:0025 Kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

  Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16 INR.271.01.2018 Data ogłoszenia: 2018.04.25 Termin składania ofert: 16.05.2018 do godz. 10:00 Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-11T11:06:19+00:0011 Kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2018 Przedmiot zapytania: usługa nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie realizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-09T15:52:02+00:009 Kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane, Realizowane projekty|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej. Zapytanie zrealizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z [...]

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

2018-03-16T13:16:34+00:0016 Marzec, 2018|Categories: Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]