Modernizacja i roboty budowlane

Strona główna/Modernizacja i roboty budowlane

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

2018-03-16T13:16:34+00:00 16 Marzec, 2018|Kategoria: Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-03-16T13:18:05+00:00 9 Marzec, 2018|Kategoria: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu

2018-03-06T13:56:54+00:00 6 Marzec, 2018|Kategoria: Modernizacja i roboty budowlane|

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu [...]