Modernizacja i roboty budowlane

/Modernizacja i roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa nadzoru archeologicznego INR.271.01.2019

2019-02-20T11:38:58+00:0020 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2019 Przedmiot zapytania: usługa nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej. Zapytanie realizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa [...]

Informacja dotycząca postępowania INR.271.01.2019 – nadzór archeologiczny: zmiana terminu składania ofert

2019-02-20T11:19:26+00:0011 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja: Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Informacja dotycząca postępowania INR.271.01.2019 – nadzór inwestorski: zmiana terminu składania ofert

2019-02-20T11:19:38+00:0011 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja: Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości w złotych kwoty 30000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane [...]

Informacja dotycząca postępowania INR.271.01.2019 – nadzór archeologiczny (mapa i decyzja)

2019-02-08T13:16:04+00:008 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja: Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Informacja dotycząca postępowania INR.271.01.2019 – nadzór inwestorski w specjalności drogowej dla robót budowlanych (mapa)

2019-02-08T13:08:45+00:008 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja: Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości w złotych kwoty 30000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane [...]

Informacja dotycząca postępowania INR.271.01.2019 – nadzór inwestorski w specjalności drogowej dla robót budowlanych

2019-02-07T13:23:57+00:007 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja: Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości w złotych kwoty 30000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: "Modernizacja i roboty budowlane [...]

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór archeologiczny

2019-02-04T13:33:22+00:004 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru archeologicznego dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

2019-02-04T13:25:13+00:004 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: "Modernizacja i [...]

Remont Wieży Ariańskiej

2018-10-09T14:06:22+00:008 Październik, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16 Remont Wieży Ariańskiej [...]