Aktualności

/Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-12T15:50:36+00:0012 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół [...]

„Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów”

2019-04-11T16:00:22+00:0011 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Zakręceni kulturalnie - oferta warsztatowa|

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja kulturalna 2019”. Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów na terenie gminy Wojciechów: warsztaty teatralne warsztaty [...]

Grupy teatralne z Gminy Wojciechów na Przeglądzie Powiatowym w Bełżycach

2019-04-10T14:08:41+00:0010 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności|

We wtorek, 9 kwietnia, grupy teatralne z Gminy Wojciechów reprezentowały Ziemię Wojciechowską na Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Bełżycach. Ponieważ był to etap powiatowy w Przeglądzie wzięło udział 11 grup. Gmina Wojciechów była reprezentowana najliczniej, bo aż przez sześć teatrów, dzięki czemu zostaliśmy nazwani Zagłębiem Teatralnym  Powiatu Lubelskiego. Wszystkim [...]

Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-04-02T14:23:49+00:002 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

Teatralna niedziela w Gminie Wojciechów

2019-04-01T16:56:59+00:001 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności|

W ostatnią niedzielę marca w Wojciechowie, odbył się jubileuszowy, XX Gminny Przegląd Twórczości Teatralnej Szkół. Organizatorem tego wydarzenia jest niezmiennie Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Wojciechowie. To wielkie święto teatru każdego roku gromadzi młodych aktorów ze wszystkich szkół naszej Gminy. W przygotowania do niego [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-01T16:04:29+00:001 Kwiecień, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 Przedmiot zapytania: usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej. Zapytanie realizowane w ramach projektu: "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-28T13:13:44+00:0028 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na [...]