Aktualności

/Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty – nadzór inwestorski

2019-03-20T11:05:57+00:0020 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: „Modernizacja i [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-19T14:23:03+00:0014 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

  Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, [...]

Unieważnienie postępowania

2019-03-13T14:51:47+00:0013 Marzec, 2019|Categories: Aktualności|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. " Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. " Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu". [Znak sprawy: INR.271.01.2019]

Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-03-13T14:49:34+00:0013 Marzec, 2019|Categories: Aktualności|

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. " Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. " Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu". [Znak sprawy: INR.271.01.2019]

Wyjaśnienia treści SIWZ – „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-08T15:59:08+00:008 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach projektu pn. “Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [...]

Stowarzyszenie „Zakręcone Kulturalnie” zaprasza na warsztaty

2019-03-01T14:09:19+00:001 Marzec, 2019|Categories: Aktualności|

Informujemy, że Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” przyjmuje zgłoszenia na nieodpłatne warsztaty w dwóch obszarach tematycznych : kompozycje z suchych kwiatów i warsztaty rzeźbiarsko-malarskie. Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy gminy Wojciechów , w tym osoby z grup defowaryzowanych tj. seniorzy 60+ i osoby bezrobotne po 50 roku życia. Liczba uczestników jest ograniczona [...]

Rozpoczynamy nabór uczestników XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – Wojciechów 2019

2019-02-28T11:15:26+00:0028 Luty, 2019|Categories: Aktualności|

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXV Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich do składania ankiet kwalifikacyjnych. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie, Termin: 2 – 14 lipca 2019 r. Miejsce – Wojciechów k. Nałęczowa Warsztaty organizowane są od 1995 roku. Jest to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

2019-03-08T13:41:28+00:0026 Luty, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|

  Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej" Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, [...]

Warsztaty kulinarne

2019-02-26T09:59:16+00:0022 Luty, 2019|Categories: Aktualności|

21 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie odbyły się warsztaty kulinarne, poprzedzone spotkaniem informacyjno – edukacyjnym na temat „Profilaktyki raka szyjki macicy”. Panie położne z SPZOZ nr 1 w Bełżycach przeprowadziły pogadankę, podczas której uświadomiły uczestniczkom, dlaczego warto się badać, jak się do tego przygotować oraz wyświetliły bardzo wymowny [...]