Ładowanie...
Aktualności2017-04-10T13:55:46+00:00
1804, 2019

Informacja dotycząca wyboru oferty 19.04.2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

1204, 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających założonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej  – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” [Znak sprawy: INR.271.02.2019]

1104, 2019

„Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na realizację projektu „Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów” w ramach Programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja kulturalna 2019”. Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów na terenie gminy Wojciechów: warsztaty teatralne warsztaty plastyczne warsztaty zdobienia techniką decupage warsztaty-filcowe zwierzaki warsztaty-recykling warsztaty tradycyjny wymiar nowoczesności Na podsumowanie projektu zostanie zorganizowana gala finałowa, podczas której zostaną zaprezentowane efekty i rezultaty z realizacji projektu oraz zostanie wydrukowany folder. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży a także do dorosłych mieszkańców gminy Wojciechów. Realizacja zadania przyczyni [...]

1004, 2019

Grupy teatralne z Gminy Wojciechów na Przeglądzie Powiatowym w Bełżycach

We wtorek, 9 kwietnia, grupy teatralne z Gminy Wojciechów reprezentowały Ziemię Wojciechowską na Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Bełżycach. Ponieważ był to etap powiatowy w Przeglądzie wzięło udział 11 grup. Gmina Wojciechów była reprezentowana najliczniej, bo aż przez sześć teatrów, dzięki czemu zostaliśmy nazwani Zagłębiem Teatralnym  Powiatu Lubelskiego. Wszystkim spektaklom bacznie przyglądał się Juror - Henryk Kowalczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Na początku maja zostanie ogłoszona decyzja, które z zaprezentowanych  przedstawień zakwalifikowało się do udziału w Festiwalu Najciekawszych Wodowisk Teatralnych w Lublinie. Trzymamy kciuki za wszystkie grupy z Gminy Wojciechów.

Załaduj więcej wpisów