Loading...
Aktualności2017-04-10T13:55:46+00:00
1010, 2018

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków   Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Wnioski można składać do Biura LGD od 25 października do 20 listopada  2018 r.   Nabór dotyczy realizacji zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego - Przedsięwzięcia 2.2.2 – Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR [...]

810, 2018

Remont Wieży Ariańskiej

Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16 Remont Wieży Ariańskiej Trwają prace remontowe przy zabytkowym obiekcie Wieży Ariańskiej. Wykonane zostały izolacje poziome i pionowe ścian przyziemia przy budynku. Obecnie trwa remont przypór kamiennych oraz remont elewacji południowej wieży wraz z podokiennikami. Zabytkowa Wieża Ariańska jest największą atrakcją turystyczną Gminy Wojciechów. Niewątpliwym walorem zabytkowej wieży jest jej architektoniczne oblicze. Stanowi imponującą [...]

810, 2018

Relacja z Obchodów 79 rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach

W minioną niedzielę, 7 października 2018 r. tradycyjnie mieszkańcy gminy Wojciechów oraz zaproszeni goście, zebrali się aby uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie na Ziemi Szczuczkowskiej miały miejsce 1 października 1939 r. W tym dniu, w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to pierwszy na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta, a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy. Co roku przy Kaplicy – Pomniku ku czci Pomordowanych, odbywają się uroczystości upamiętniające tę tragedię. Podczas tegorocznych obchodów przy Kaplicy zebrało się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. W uroczystości [...]

2409, 2018

Wycieczka do Berlina

W miniony weekend, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zorganizował  dla mieszkańców Gminy Wojciechów kolejną wycieczkę. W czwartek 20 września, punktualnie o 4.00 rano, 51 osób wyruszyło w podróż, której celem było zwiedzane Zachodniej Polski i Niemiec. W godzinach przedpołudniowych grupa dotarła do Gniezna gdzie czekał już pilot. Po obejrzeniu Katedry Gnieźnieńskiej ze słynnymi drzwiami, których historia sięga 1180 r., wycieczkowicze udali się w dalszą drogę. Kolejnym punktem, programu było odwiedzenie Świebodzina, nad którym góruje 33 metrowej wysokości Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po zapoznaniu się z historią powstania tej imponującej rzeźby i krótkim odpoczynku, ruszyli do Słubic. Wieczorem, po rozlokowaniu [...]

Load More Posts