Ładowanie...
Aktualności2017-04-10T13:55:46+00:00
712, 2019

Wystawa poświęcona Stanisławowi Moniuszce do obejrzenia przy Wieży Ariańskiej

Wieża Ariańska w Wojciechowie stała się tłem wystawy o Stanisławowie Moniuszko. Przypominamy, że rok 2019 jest rokiem poświęcony jest temu wielkiemu polskiemu kompozytorowi. Wystawa trafiła do Wojciechowa z  inicjatywy Fundacji Place ID  i jest doskonałym materiałem pozwalającym na zapoznanie się z życiem i twórczością czołowego przedstawiciela polskiej opery narodowej. Zapraszamy do zwiedzania.   

2011, 2019

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie informuje, że na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego [...]

1311, 2019

Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W poniedziałek 11 listopada, minęła 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 9.30 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Wojciechowie. We Mszy wzięli udział Wójt Gminy Artur Markowski, Wicewójt Tomasz Zielonka, Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojciechowa, Wojciechów Kolonii Pierwszej, Ignacowa, harcerzy z Gminy Wojciechów, Szkół z Wojciechowa i Maszek oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Oprawę muzyczną Mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP. Tuż po Nabożeństwie miała miejsce część artystyczna  w wykonaniu Klubu Seniora, podczas której w duchu patriotycznym zostały przedstawione wiersze, a także pieśni żołnierskie [...]

811, 2019

Komputer dla bibliotek

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie pozyskał środki na zakup komputerów do bibliotek w Wojciechowie oraz filii mieszczących się w Szczuczkach i Palikijach. Komputery zostały zakupione ze środków projektowych Instytutu Książki z programu pod tytułem „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Celem programu było zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych miejscowościach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu. W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w [...]

Załaduj więcej wpisów