80 – rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach

//80 – rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach

80 – rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach

 

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października mieszkańcy Gminy Wojciechów oraz zaproszeni goście zbierają się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r. W tym dniu, w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to pierwszy na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta, a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy.
Podczas tegorocznych obchodów 80 – rocznicy tego wydarzenia przy Kaplicy zebrało się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. W uroczystości wzięli udział m.in.: Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Joanna Kaznowska Radna Powiatu Lubelskiego, Magdalena Udrycka Radna Powiatu Lubelskiego, Anna Rynkowska Radna Powiatu Lubelskiego, Dorota Baranowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej, Aneta Poniatowska – Z-ca Burmistrza

Poniatowej, Przedstawiciele Rady Miasta Poniatowej Janusz Nowomiejski oraz Jan Wójcik, Ryszard Biernacki – Z- ca Burmistrza Bełżyc, Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka Z-ca Wójta Gminy Wojciechów, Michał Sumiński Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Krzysztof Górecki Prezes Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”, Wanda Łukasik Prezes Związku Zaporczyków, Edward Styżej Członek Związku Zaporczyków, Paweł Mirosław Dyrektor Banku Spółdzielczego w Poniatowej oddz. w Wojciechowie, Stanisław Łukasik – syn kapitana Rysia, Harcerska Organizacja Wychowawczo -Patriotyczna „Cichociemni” Lubelszczyzna pod opieką Andrzeja Moroza, przedstawiciele wszystkich szkół z terenu Gminy Wojciechów oraz Szkoły Podstawowej w Kraczewicach.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć również

pocztów sztandarowych oraz druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojciechów, druhów z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Kraczewicach oraz Pocztów Sztandarowych Kół Kombatanckich na czele z Generałem Brygady Henrykiem Dziudkiem.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przed pomnikiem pomordowanych przez przedstawicieli wielu instytucji, a także przez mieszkańców Wsi Szczuczki i Szczuczki Kolonia 6. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Po wystąpieniu Wójta Gminy Wojciechów Artura Markowskiego oraz zaproszonych gości, hołd poległym oddała Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie, która zagrała kilka patriotycznych utworów. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie przygotowani przez nauczycieli Agnieszkę Bardzel, Małgorzatę Ceglarz Chołody oraz Leszka Iwaniaka zaprezentowali pełną powagi i zadumy część artystyczną. Pamięć o poległych uczciła również Kapela Wojciechowska, prezentując wiązankę pieśni żołnierskich.
Po części artystycznej wspomnienie świadków tych tragicznych wydarzeń odczytał Jan Czępiński mieszkaniec wsi Szczuczki. Głos również zabrał Jan Janusz Jastrzębski – poeta i fraszkopisarz z Łukowa, który zaprezentował zebranym okolicznościowy wiersz.
O godzinie 11.30 ks. Marek Jaworski Proboszcz Parafii Łubki odprawił Mszę Świętą w intencji pomordowanych. O oprawę mszy zadbali członkowie Kapeli Wojciechowskiej oraz pan organista.
Na zakończenie obchodów 80-ej Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach Generał Brygady Henryk Dziudek odczytał Apel Poległych, po którym Pan Wójt Artur Markowski podziękował wszystkim za obecność i czynny udział w Uroczystości. Po przemówieniu Ryszarda Wójcika Mieszkańca wsi Szczuczki członkowie Kapeli Wojciechowskiej odegrali „Ciszę”, która była pięknym podsumowaniem tego wydarzenia pełnego refleksji i zadumy. Na koniec poczty sztandarowe przy dźwiękach marsza wykonanego przez Orkiestrę Dętą OSP w Wojciechowie odprowadzone zostały pod Szkołę – Pomnik. Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie przy gorącej herbacie w świeżo wyremontowanej Remizie Strażackiej.

2019-10-07T15:48:18+00:007 Październik, 2019|Categories: Aktualności|